Phân quyền cho tất cả các tập tin / thư mục con trong thư mục cha

Đăng bởi phannphong lúc 22:16 - T3, 12/03/2019
  1. Phân quyền cho tất cả các tập tin trong thư mục cha:
find /<thư_mục_cha> -type f -print0 | xargs -0 chmod 0755

2. Phân quyền cho tất cả các thư mục con trong thư mục cha:

find /<thư_mục_cha> -type d -print0 | xargs -0 chmod 0644

Thẻ

Hướng dẫn cài đặt thủ công Drupal 7 trên localhost

Đăng bởi phannphong lúc 11:05 - T7, 09/06/2018

Để cài đặt được Drupal 7, các bạn có thể tham khảo những bước chuẩn bị trong phần đầu của bài Hướng dẫn cài đặt thủ công Drupal 8 trên localhost.

Sau khi đã chuẩn bị xong môi trường để cài đặt, các bước cài đặt Drupal 7 sẽ được tiến hành như sau (các bước dưới đây mình thực hiện trên Ubuntu):

Hướng dẫn cài đặt thủ công Drupal 8 trên localhost

Đăng bởi phannphong lúc 22:45 - T2, 04/06/2018

CHUẨN BỊ

Để cài đặt được Drupal, đối với hệ điều hành Windows, các bạn có thể cài WAMP hoặc XAMP; đối với hệ điều hành macOS, các bạn có thể cài XAMP; đối với hệ điều hành Ubuntu, các bạn có thể cài LAMP.

Sau khi các bạn cài đặt xong XAMP (Windows hoặc macOS), WAMP (Windows), hoặc LAMP (Ubuntu), các bạn có thể truy cập vào địa chỉ http://localhost với giao diện tương tự như hình dưới (hình dưới là giao diện khi truy cập địa chỉ localhost lúc mình cài LAMP trên Ubuntu).

Tắt tính năng bộ nhớ đệm (caching) Drupal 8 trong quá trình phát triển (development)

Đăng bởi phannphong lúc 23:42 - CN, 27/05/2018

Đối với Drupal 8, trong quá trình bạn phát triển (development) cho module hay theme, để những dòng code của bạn được thực thi khi tải lại trang, bạn cần phải xoá bộ nhớ đệm (clear cache) để xoá cache render, cache động hay cache twig.

Nếu như bạn đã đọc qua bài viết Những lệnh drush cơ bản, bạn có thể dùng lệnh drush cr. Tuy nhiên, dù bạn sử dụng drush để clear cache thì việc này vẫn khiến bạn mất khá nhiều thời gian. Chính vì vậy, bạn cần tắt tính năng cache trong quá trình development.

Hướng dẫn cài đặt Drupal Console trên Ubuntu hoặc MacOS

Đăng bởi phannphong lúc 00:16 - T6, 25/05/2018

Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Drupal Console với quyền truy cập toàn cục (global access) trên máy tính của bạn.

Các bước cài đặt như sau (tương tự cách cài đặt Drush):

Bước 1: Tải phiên bản mới nhất của drupal.phar

curl https://drupalconsole.com/installer -L -o drupal.phar

Bước 2: Kiểm tra bản bạn tại về hoạt động bình thường bằng cách:

Hướng dẫn cài đặt VPN L2TP/IPSec trên Ubuntu

Đăng bởi phannphong lúc 07:10 - T3, 22/05/2018

Khi mình tìm kiếm cách cài đặt VPN L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) trên Ubuntu (lúc này mình đang dùng bản Ubuntu 17.10) thì mình tìm thấy một đoạn hướng dẫn ở dưới đây. Mình đã ghi chú lại rồi bây giờ đăng lên đây.

Mình sẽ dịch đoạn mình tìm kiếm ra tiếng Việt.

Những lệnh drush cơ bản

Đăng bởi phannphong lúc 16:37 - T7, 19/05/2018

Mình xin chia sẻ một số lệnh drush cơ bản mà mình hay sử dụng.

1. Lệnh xoá bộ nhớ đệm.

drush cc all (D7)/drush cr (D8)

Đây là lệnh giúp xoá bộ nhớ đệm (clear cache) trong drupal. Lệnh này rất hay được mình sử dụng trong quá trình làm việc với dự án drupal.

2. Lệnh xoá tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu.

drush sql-drop

Đây là lệnh xoá tất cả các bảng (tables) trong cơ sở dữ liệu (database) của trang. Lệnh này mình cũng rất hay sử dụng để xoá dữ liệu cũ và import dữ liệu mới.

Hướng dẫn cài đặt Drush trên Ubuntu hoặc MacOS

Đăng bởi phannphong lúc 22:38 - T5, 17/05/2018

Cập nhật: hiện đã có phiên bản 8.1.18 (Cách làm vẫn tương tự như ở ở bản 8.1.16)

Sau đây, mình sẽ chỉ cho các bạn cách cài đặt/ cập nhật Drush phiên bản v8.1.16

1. Các bạn có thể tải về phiên bản mới nhất theo đường dẫn sau: 

https://github.com/drush-ops/drush/releases

Ở đây, các bạn hãy lựa chọn v8.1.16 và tải về tập tin drush.phar. Các bạn có thể dùng lệnh sau để tải tập tin drush.phar về: