Hướng dẫn cài đặt Drush trên Ubuntu hoặc MacOS

Đăng bởi phannphong lúc 17 Tháng 5, 2018
drush cập nhật nâng cấp

Cập nhật: hiện đã có phiên bản 8.1.18 (Cách làm vẫn tương tự như ở ở bản 8.1.16)

Sau đây, mình sẽ chỉ cho các bạn cách cài đặt/ cập nhật Drush phiên bản v8.1.16

1. Các bạn có thể tải về phiên bản mới nhất theo đường dẫn sau: 

https://github.com/drush-ops/drush/releases

Ở đây, các bạn hãy lựa chọn v8.1.16 và tải về tập tin drush.phar. Các bạn có thể dùng lệnh sau để tải tập tin drush.phar về:

wget https://github.com/drush-ops/drush/releases/download/8.1.16/drush.phar

Lưu ý: nếu máy bạn chưa cài wget, các bạn có thể tìm kiếm cách cài đặt wget cho máy của mình.

2. Kiểm tra tập tin drush.phar của bạn bằng cách chạy lệnh command line sau:

php drush.phar core-status

Sau khi chạy lệnh trên, bạn có thể nhận được thông tin sau:

 

PHP configuration      :  <path_to>/php.ini 

PHP OS                 :  <name of PHP OS>                                     

Drush script           :  <path_to>/drush.phar               

Drush version          :  8.1.16                                     

Drush temp directory   :  <path_to>/tmp                                      

Drush configuration    :                                             

Drush alias files      :

3. Đổi tên thành `drush` thay vì phải dùng `php drush.phar`:

chmod +x drush.phar
sudo mv drush.phar /usr/local/bin/drush

 

Như vậy là bạn đã có thể dùng drush trong lúc làm việc cùng với Drupal rồi.

Tham khảo: http://docs.drush.org/

Bình luận

drush cập nhật nâng cấp

Cập nhật: hiện đã có phiên bản 8.1.18 (Cách làm vẫn tương tự như ở ở bản 8.1.16)

Sau đây, mình sẽ chỉ cho các bạn cách cài đặt/ cập nhật Drush phiên bản v8.1.16

1. Các bạn có thể tải về phiên bản mới nhất theo đường dẫn sau: 

https://github.com/drush-ops/drush/releases

Ở đây, các bạn hãy lựa chọn v8.1.16 và tải về tập tin drush.phar. Các bạn có thể dùng lệnh sau để tải tập tin drush.phar về:

wget https://github.com/drush-ops/drush/releases/download/8.1.16/drush.phar

Lưu ý: nếu máy bạn chưa cài wget, các bạn có thể tìm kiếm cách cài đặt wget cho máy của mình.

2. Kiểm tra tập tin drush.phar của bạn bằng cách chạy lệnh command line sau:

php drush.phar core-status

Sau khi chạy lệnh trên, bạn có thể nhận được thông tin sau:

 

PHP configuration      :  <path_to>/php.ini 

PHP OS                 :  <name of PHP OS>                                     

Drush script           :  <path_to>/drush.phar               

Drush version          :  8.1.16                                     

Drush temp directory   :  <path_to>/tmp                                      

Drush configuration    :                                             

Drush alias files      :

3. Đổi tên thành `drush` thay vì phải dùng `php drush.phar`:

chmod +x drush.phar
sudo mv drush.phar /usr/local/bin/drush

 

Như vậy là bạn đã có thể dùng drush trong lúc làm việc cùng với Drupal rồi.

Tham khảo: http://docs.drush.org/

Bình luận