Ubuntu

Phân quyền cho tất cả các tập tin / thư mục con trong thư mục cha

Đăng bởi phannphong lúc 22:16 - T3, 12/03/2019
  1. Phân quyền cho tất cả các tập tin trong thư mục cha:
find /<thư_mục_cha> -type f -print0 | xargs -0 chmod 0755

2. Phân quyền cho tất cả các thư mục con trong thư mục cha:

find /<thư_mục_cha> -type d -print0 | xargs -0 chmod 0644

Thẻ

Hướng dẫn cài đặt VPN L2TP/IPSec trên Ubuntu

Đăng bởi phannphong lúc 07:10 - T3, 22/05/2018

Khi mình tìm kiếm cách cài đặt VPN L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) trên Ubuntu (lúc này mình đang dùng bản Ubuntu 17.10) thì mình tìm thấy một đoạn hướng dẫn ở dưới đây. Mình đã ghi chú lại rồi bây giờ đăng lên đây.

Mình sẽ dịch đoạn mình tìm kiếm ra tiếng Việt.