Hướng dẫn cài đặt VPN L2TP/IPSec trên Ubuntu

Đăng bởi phannphong lúc 22 Tháng 5, 2018
VPN L2TP on Ubuntu

Khi mình tìm kiếm cách cài đặt VPN L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) trên Ubuntu (lúc này mình đang dùng bản Ubuntu 17.10) thì mình tìm thấy một đoạn hướng dẫn ở dưới đây. Mình đã ghi chú lại rồi bây giờ đăng lên đây.

Mình sẽ dịch đoạn mình tìm kiếm ra tiếng Việt.

 

1. Cài đặt network-manager-l2tp:
sudo add-apt-repository ppa:nm-l2tp/network-manager-l2tp
sudo apt-get update
sudo apt-get install network-manager-l2tp
2. Nếu bạn sử dụng gnome, bạn có thể cài đặt gnome plugin:
sudo apt-get install network-manager-l2tp-gnome
3. Vào Settings > Network > Click chọn vào dấu "+" > Rồi chọn "Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)"
4. Điền tên VPN vào mục "Name".
5. Điền tên hostname vào mục "Gateway".
6. Điền username vào mục "Username".
7. Chọn vào biểu tượng ở mục "Password" rồi chọn mục mà bạn muốn áp dụng mật khẩu. 
8. Chọn "IPSec Settings".
9. Chọn "Enable IPsec tunnel to L2TP host"
10. Nhập shared secret vào mục "Pre-shared key".
11. Mở rộng mục "Advanced options".
12. Nhập "3des-sha1-modp1024" vào mục "Phase 1 Algorithms".
13. Nhập tiếp "3des-sha1" vào mục "Phase 2 Algorithms".
14. Chọn "OK".
15. Mở terminal rồi bạn nhập lần lượt các câu lệnh sau:
sudo service xl2tpd stop
sudo systemctl disable xl2tpd
16. Mở Network Settings thử bật VPN để kiểm tra.

Mình đã thực hiện các bước trên cho bản Ubuntu 18.04 và nó vẫn hoạt động bình thường.

Cập nhật: Dường như trên Ubuntu 18.04, nó hoạt động không ổn định. (05/06/2018)

Mình đã tìm lại đường dẫn cho bài trên nhưng mình không chắc chính xác là đường dẫn tới bài viết nào nên mình sẽ ghi nguồn là từ Internet.

Nguồn tham khảo: Internet

Bình luận

VPN L2TP on Ubuntu

Khi mình tìm kiếm cách cài đặt VPN L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) trên Ubuntu (lúc này mình đang dùng bản Ubuntu 17.10) thì mình tìm thấy một đoạn hướng dẫn ở dưới đây. Mình đã ghi chú lại rồi bây giờ đăng lên đây.

Mình sẽ dịch đoạn mình tìm kiếm ra tiếng Việt.

 

1. Cài đặt network-manager-l2tp:
sudo add-apt-repository ppa:nm-l2tp/network-manager-l2tp
sudo apt-get update
sudo apt-get install network-manager-l2tp
2. Nếu bạn sử dụng gnome, bạn có thể cài đặt gnome plugin:
sudo apt-get install network-manager-l2tp-gnome
3. Vào Settings > Network > Click chọn vào dấu "+" > Rồi chọn "Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)"
4. Điền tên VPN vào mục "Name".
5. Điền tên hostname vào mục "Gateway".
6. Điền username vào mục "Username".
7. Chọn vào biểu tượng ở mục "Password" rồi chọn mục mà bạn muốn áp dụng mật khẩu. 
8. Chọn "IPSec Settings".
9. Chọn "Enable IPsec tunnel to L2TP host"
10. Nhập shared secret vào mục "Pre-shared key".
11. Mở rộng mục "Advanced options".
12. Nhập "3des-sha1-modp1024" vào mục "Phase 1 Algorithms".
13. Nhập tiếp "3des-sha1" vào mục "Phase 2 Algorithms".
14. Chọn "OK".
15. Mở terminal rồi bạn nhập lần lượt các câu lệnh sau:
sudo service xl2tpd stop
sudo systemctl disable xl2tpd
16. Mở Network Settings thử bật VPN để kiểm tra.

Mình đã thực hiện các bước trên cho bản Ubuntu 18.04 và nó vẫn hoạt động bình thường.

Cập nhật: Dường như trên Ubuntu 18.04, nó hoạt động không ổn định. (05/06/2018)

Mình đã tìm lại đường dẫn cho bài trên nhưng mình không chắc chính xác là đường dẫn tới bài viết nào nên mình sẽ ghi nguồn là từ Internet.

Nguồn tham khảo: Internet

Bình luận