Hướng dẫn cài đặt Drupal Console trên Ubuntu hoặc MacOS

Đăng bởi phannphong lúc 25 Tháng 5, 2018
Drupal Console

Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Drupal Console với quyền truy cập toàn cục (global access) trên máy tính của bạn.

Các bước cài đặt như sau (tương tự cách cài đặt Drush):

Bước 1: Tải phiên bản mới nhất của drupal.phar

curl https://drupalconsole.com/installer -L -o drupal.phar

Bước 2: Kiểm tra bản bạn tại về hoạt động bình thường bằng cách:

php drupal.phar

Nếu mọi thứ hoạt động bình thường thì bạn sẽ nhận được thông báo như ở hình dưới.

Drupal Phar

 

Bước 3: Thiết đặt quyền truy cập toàn cục trên môi trường hệ thống của bạn.

chmod +x drupal.phar
sudo mv drupal.phar /usr/local/bin/drupal

Bước 4: Cập nhật phiên bản mới nhất.

drupal self-update

Tham khảo: https://drupalconsole.com/

Bình luận

Drupal Console

Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Drupal Console với quyền truy cập toàn cục (global access) trên máy tính của bạn.

Các bước cài đặt như sau (tương tự cách cài đặt Drush):

Bước 1: Tải phiên bản mới nhất của drupal.phar

curl https://drupalconsole.com/installer -L -o drupal.phar

Bước 2: Kiểm tra bản bạn tại về hoạt động bình thường bằng cách:

php drupal.phar

Nếu mọi thứ hoạt động bình thường thì bạn sẽ nhận được thông báo như ở hình dưới.

Drupal Phar

 

Bước 3: Thiết đặt quyền truy cập toàn cục trên môi trường hệ thống của bạn.

chmod +x drupal.phar
sudo mv drupal.phar /usr/local/bin/drupal

Bước 4: Cập nhật phiên bản mới nhất.

drupal self-update

Tham khảo: https://drupalconsole.com/

Bình luận