Debug

Viết bởi phannphong, 31 Tháng 5, 2018

Trong quá trình phát triển (development), mình thường debug để xác định giá trị cần lấy hay tìm lỗi. Với mình, debug như là điều bắt buộc trong quá trình làm việc cũng như thỉnh thoảng mày mò code này nọ.

Thẻ